Finance

Finanční úřady, banky, peníze, burzy a tak..

Předčíslí účtů pro finanční úřad

Od • Sep 19th, 2008 • Kategorie: Čísla účtů bank

Předčíslí bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní finančnímu úřadu:

Název daně

Předčíslí účtu

Daň darovací

7747

Daň dědická

7739

Daň silniční

748

Daň z nemovitostí

7755

Daň z převodu nemovitostí

7763

Daň z přidané hodnoty

705

Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby

7720

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

721

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

713

Daň z příjmů obyvatelstva

2700

Daň z příjmů právnických osob

7704

Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby

7712

Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb.

30031

Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb.

50032

Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.

2743

Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.

3789

Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.

8715

Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb.

8731

Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.

8723

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFŽP

5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy

5733

Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

2751

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I

5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II

5776

Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení

5725

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond

5784

Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb.

4722

Ostatní příjmy

4757

Pokuty – dle § 9c z. č. 15/1998 Sb.

2778

Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti

2735

Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené

3754

Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence

1783

Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. – rozpočet krajů

1740

Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí

1759

Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách

8790

Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech

6736

Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství

9750

Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb.

6744

Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa

9742

Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší

9726

Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda

9734

Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění

3631

Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti

1767

Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech

6787

Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vyp. odpad. vod

6795

Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost

3797

Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství

1732

Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody

9769

Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP

9785

Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP

6728

Pokuty v blokovém řízení

3746

Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony

9777

Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí

6752

Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP

6779

Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod

9793

Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.

8707

Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.

8758

Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.

6701

Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí

8782

Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP

8774

Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.

8766

Poplatky zvláštního charakteru dle z. č. 164/2001 Sb.

3770

Příjmy DPH pro ČR podle § 88

1724

Příslušenství daní

4706

Spotřební daň z lihu

4781

Spotřební daň z minerálních olejů

799

Spotřební daň z piva

4773

Spotřební daň z tabákových výrobků

4765

Spotřební daň z vína a meziproduktů

780

Správní poplatky

3711

Správní poplatky – loterie a sázkové hry

2786

Vratky k splátkám půjček od roku 1991

4730

Výnos exekucí

35

Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb.

20036

Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb.

10030

Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)

7798

Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)

1791

is
Email autora | Všechny příspěvky od

2 Responses »

  1. Dobrý den, jedna moje kolegyně zaplatila DPH na daň z příjmu /předčíslí 705 zaměnila za 7704/ a sice v listopadu
    2010. Zjistilo se to až v lednu 2011. Požádäli jsme dopisem začástkem ledna o převod na správné předčíslí.
    Čeká jí nějaká sankce? Děkuji Marie

  2. Prosim o informaci na jake číslo účtu je treba zaslat platbu za dan z příjmu fyzickych osob pro Finanni urad Prahy 10 pro platbu z učtu ? Dekuji.LIPO.

Zanechat komentář