Finance

Finanční úřady, banky, peníze, burzy a tak..

Finanční úřad pro Prahu 7

Od • Oct 29th, 2008 • Kategorie: Finanční úřady

Číslo úřadu 007

Kontaktní spojení

nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
17000 Praha 7

Telefon
220 361 111

Fax
220 363 798

E-mail:
podatelna@pr7.pm.ds.mfcr.cz

Úřední hodiny

Pondělí
08:00 – 17:00

Středa
08:00 – 17:00

is
Email autora | Všechny příspěvky od

5 Responses »

 1. Dotaz na pana Josefa Drbohlava.
  Vážený pane Drbohlave,
  ve Vašem článku v deníku Právo ze dne 9.3.09 v příloze Finance, str. 13, článek Daně: odpovědi na dotazy členářů, jsem se dočetla, že “Povinnost zřídit si podnikatelský účet z žádného právního předpisu nevyplývá”, týkalo se na dotaz u živností volných. Prosím Vás o sdělení, zda tato povinnost je u živností vázaných.
  Proč mám tento dotaz: jsem nyní již v důchodu a pracuji ve vedlejší činnosti jako OSVČ s živností volnou. Mé příjmy jsou však z této činnosti již velice nízké. Mám účet u ČSOB, kde za vedení účtu platím měsíčně min. 126,– Kč a přitom
  často poukazuji pouze 104,– Kč zdravotní pojišťovně.
  Děkuji Vám předem za Vaše vyjádření a jsem s pozdravem, Schreierová

 2. Vážený pane inženýre ,
  protože si velmi pečlivě čtu Vaše informace týkající se daňových záležitostí a jsou mi přínosem, obracím se na Vás se žádostí o Váš názor. Při podání daňového přiznání za rok 2009 a dále 2010 , jako fyzická osoba, mi program (Pohoda)daňového přiznání načetl přijmy z programu (Pohoda- jdaňová evidence) bez DPH, které bylo zaplaceno již v daňovém přiznání k DPH. Myslím, že zaplacená daň DPH se do zdaňovacích příjmu nezapočítává a tudiž se z ní již znova neodvádí daň z přijmu.
  A další dotaz mám k autu, které je zahrnuto do majetku společnosti a také ho používím k soukromým účelům. Smím si odepisovat částku, kterou činní da|ňový odpis.
  Děkuji za odpově´d na můj E-mail .
  Ing. Bianca Juhová

 3. Doobrý den,
  sobotní vydání deníku Právo jsem začala odebírat hlavně z důvodu vydávaných článků pana Josefa Drbohlava, týkajících se daňových záležitostí, které jsou vždy podány takovým způsdobem, že tomu porozumí i laik v oblasti ekonomie jako jsem i já.
  Proto bych prosila o vysvětlení, jak postupovat v tomto případě :
  Provozuji obchod s instalatéřským materiálem v pronajatých prostorách. Protože budu mít brzo již 70 roků, rozhodla jsem se prodat obchod svému zaměstanci. Jedná se pouze o zboží na skladě, protože majetek(regály, počítač, kopírka, stoly, adt.) je odepsán.
  Dodaz č. 1: Jsem povinna dávat tomuto zaměstnanci výpověď s trojnásobným měsíčním platem, nebo to v tomto případě není nutné
  Dotaz č. 2: V zásobách zboží se během 20 let, co tuto prodejnu provozuji, nashromáždilo zboží, které z důvodu zastarání není prodejné. Jakým způsobem jej odepsat se zásob
  Dotaz č. 3: Na prodej podniku (zásob) sepíšu smlouvu o prodeji a vystavím fakturu z důvodu zaplacení DPH. Je možné dát procentní slevu na zboží ?
  Dotaz č. 4: Protože zaměstnanec nemá peníze na zaplacení, jsme domluveni, že mi dluh za zboží bude splácet 3 roky. Pro mně bude z toho vyplývat, že příjem bude pouze částka, kterou od něho obdržím. Jakou formou tuto částku vést v účetnictví, posílat na zaslané částky fakturu, nebo nějakým jiným způsobem?
  Jsem plátce DPH, vedu jednoduché účetnictví.
  Děkuji za odpověď
  Ing. Luboslava Michnová

 4. Dobrý den,
  mám dotaz: Na Slovensku prodávam 2 pozemky.Zatím mám uzavřenou a podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí.
  Zatím jsem dostala 5% zálohy.Zbytek se bude platit nejdříve za 2 roky a u druhého pozemku asi za 4 roky.Pozemky
  jsou dědictví po rodičech. Říká se,že v tomto případě se daně neplatí.Prosím řeknete mi,jakou povinnost mám.
  S pozdravem,
  Maríková

 5. Dobrý den,
  jmenuji se Soňa Adamová a pracuji jako advokátka na Praze 7. Paní Danuše Bočková je moje klientka a mám její souhlas se zveřejněním hrubých rysů jejího případu: nastala takováto nemilá situace: v rámci dědického řízení po zemřelém manželovi na klientku PŘEŠLO vlastnické právo k části nemovitého majetku, který byl jejímu manželovi vydán v restituci. Stala se tak spoluvlastníkem spolu se svým švagrem, který podíl vlastnil již předtím. V rámci soudního řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (dědického podílu) došlo ke smíru a klientka obdržela určitou částku od švagra jako vypořádání jejího podílu. Po cca roce Finanční úřad pro Středoč.kraj, úz.pracoviště Praha-východ klientku oslovil s tím, že evidují nedoplatek daně z převodu nemovitostí. My jsme vycházely z toho, že se na klientku vztahuje osvobození od daně dle § 23 odst. 2 zák. č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (zákon platný k datu vypořádání spoluvlastnictví).
  Finanční úřad je toho názoru, že se v případě klientky nejednalo o první převod (nabyla podíl v dědickém řízení) a není oprávněnou osobou podle zák. č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě…
  Dle mého názoru je takové řešení (částka daně nebyla zanedbatelná) velmi přísným výkladem a namístě by byl výklad extenzivnější, tedy že na majetek, který klientka zdědila po manželovi restituentovi a vypořádávala mezi ní a švagrem, by se osvobození od daně vztahovat mělo – onen “restituční faktor” zůstal v podstatě v rodině a ona daňová výhoda na majetku stále podle mého “vázla”.
  Prosím Vás velice, pane Drbohlave, o Váš názor, neboť tento bude pro mě a moji klientku rozhodující ohledně dalšího případného postupu.
  S pozdravem,
  Mgr. Soňa Adamová, advokátka (tlf.602712820)
  za paní Danuši Bočkovou

Zanechat komentář